tittel/title: A meditation on X
forfatter/writer:  Brandon LaBelle
illustration: Charlotte Besuijen
design: Ragnhild Gjøen and Matias Grøttum
forlag/ publisher: den uferdige presse forlag

Brandon LaBelle filosoferer rundt konseptet X. Hva er den og hva representerer den? Teksten er tidligere presentert i form av en forelsening tilknyttet The Pirate Academy, Kunsthall 3,14 i Bergen i 2023.

Brandon Labelle reflects around the concept of X. What is it and what does it represent? This text was originally presented as a lecture as part of The Pirate Academy, Kunsthall 3,14, Bergen, on November 2, 2023.Kjøp boka her           ///            Buy the  book here