den uferdige presse" er et kunstfaglig forlag driftet av Matias Grøttum og Sveinung Rudjord Unneland. Forlaget trykker og distribuerer små pamfletter med dialogbasert kuntsfaglig innhold i samarbeid med forskjellige aktører. 
Forlaget har base i det kunstneriske studiokollektivet "Den uferdige Institusjonen" på Laksevåg, Bergen."the unfinished press" is an art book publisher run by Matias Grøttum and Sveinung Rudjord Unneland. We print and publish small pamphlets with artistic, dialogue based content in collaboration with different agents. 
We are based inside the locales of "the unfinished institution" at Laksevåg, Bergen.
                                                                                  
                          
                bøker                ///                  books