tag team studio: https://tagteam.cargo.site

tag team radio :
https://tagteam.cargo.site/TAG-TEAM-RADIO-1
Sammen med Marie Vallestad og Matias Grøttum startet Tag Team Studio podcasten Tag Team Radio i 2023. Målet er å kartlegge og løfte frem kunsttilbudet og kunstmiljøet i Norges nest største by, Bergen.

Tag Team Radio er ikke kunstkritikk, og vil møte kunsttilbudet og -historien i Bergen med åpenhet og nysgjerrighet. Marie og Matias vil blant annet gjennomføre samtaler med dem som driver visningssteder, slik at de med egne ord kan forklare hva det er som gjør deres sted spesielt, og ikke minst hvordan ditt liv kan bli beriket av å avlegge dem et besøk. Håpet er at dere lyttere vil følge i våre fotspor og (gjen)oppdage Bergen med nytt blikk og ny ånd!

Vår nyeste produksjon prosessdokumentaren “Toril Johannessen, Festspillutstiller 2024.” En podcastdokumentar i to deler med lansering i mai og juli 2024.

Tag Team Radio er støttet av Norsk Kulturråd i 2024.


                                                            ///Along with Marie Vallestad and Matias Grøttum, Tag Team Studio started the podcast Tag Team Radio in 2023. The goal is to map and lift up the artistic scene and environment i Norways second largest city, Bergen.

Tag Team radio is not art criticism, and will meet the art scene and history of Bergen with openness and curiosity. Marie and Matias will, among other things, talk to the people running artistic spaces in order for them to explain in their own words what. makes their space special. And of course, how your life can be enriched by visiting them. The hope is that you listeners will follow in our footsteps and (re)discover Bergen with new gaze and spirit.

Our most recent production is the process documentary “Toril Johannessen, Festival exhibitor 2024.” A podcast documentary in two parts releasing in May and Juy 2024.

Tag team Radio is supported by Arts Council Norway in 2024.